Katarzyna Rutkowska

psychologia sportu, psychoterapia
nauczyciel akademicki, doktor nauk humanistycznych

PRACA I DOŚWIADCZENIE:

Współpracowałam z agencjami reklamowymi i PR, a także z mediami. Byłam między innymi korespondentem Akademickiego Przeglądu Sportowego (otrzymałam nagrodę – „Zielone Pióro”). W latach 2008-2009 jako współpracownik TVP o/Lublin udzielałam komentarzy z zakresu psychologii sportu dla telewizyjnego „Magazynu Sportowego”. W roku 2007 pełniłam funkcję psychologa sportu Akademickiej Kadry Polski
podczas letniej Uniwersjady w Bangkoku (Tajlandia).

Pracuję jako adiunkt w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu Filii Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Współpracuję z instytucjami kształcenia i doskonalenia zawodowego, prowadzę między innymi warsztaty/wykłady dla instruktorów i trenerów sportu. Prowadzę praktykę psychologa sportu i psychoterapeuty. Realizuję szkolenia dla biznesu, podczas których w autorski sposób odwołuję się do założeń psychologii sportu.

Doskonalę swój warsztat uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach naukowych, przygotowując publikacje naukowe i popularnonaukowe.

Możliwość komentowania jest wyłączona.