Katarzyna Rutkowska

psychologia sportu, psychoterapia
nauczyciel akademicki, doktor nauk humanistycznych

PUBLIKACJE:

 

Rutkowska, K. (2005).Uwarunkowania kompetencji społecznych pielęgniarek – wybrane problemy. Nasz Głos, 5. Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie.

Rutkowska, K. (2005).Animatorzy kultury wobec wyzwań promocji zdrowia. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D, vol. LX, suppl. XVI, 501-504.

Rutkowska, K. (2005). Propozycja wzbogacenia systemu szkolenia kadr trenerskich – TUS jako szansa na podniesienie poziomu kompetencji społecznych. Biuletyn Informacyjno-Szkoleniowy Lubelskiej Unii Sportu, 9.

Rutkowska, K. (2006).Inteligencja emocjonalna pielęgniarek. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D, vol. LX, suppl. XVI, N 6, 2006, s.408-413.

Rutkowska, K. (2006). Poziom kompetencji społecznych trenerów i instruktorów sportu. W: D. Parzelski (red.). Psychologia w sporcie – teoria, badania, praktyka. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, s. 70-83.

Rutkowska, K. (2006).Media w edukacji osób niepełnosprawnych. Zeszyty Naukowe, Tom 2/2006. Lublin: Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza, s. 25-40.

Otrębski, W., Rutkowska K. (2006). Kompetencje społeczne instruktorów sportu. W: P. Francuz, W. Otrębski (red.). Studia z psychologii w KUL, T. 13. Lublin: Wyd. KUL, s. 81-98.

Rutkowska, K. (2007).Kompetencje społeczne młodych siatkarek w kontekście osiągnięć sportowych. Medycyna Sportowa, 3 (6), Vol. 23, s. 171-178.

Rutkowska, K. (2007).W sporcie lepiej działają społecznie dojrzali. Forum Trenera, 2 (7), s. 20-21.

Rutkowska, K. (2007). Poczucie kontroli u młodych sportowców. Sport Wyczynowy, nr 10-12, s. 68-73.

Rutkowska, K. (2007).Osobowość sportowców – członków uniwersjadowej kadry Polski. Medycyna Sportowa, 5 (6), vol. 23, 261-265.

Rutkowska, K. (2007).Postawy twórcze zawodników kadry narodowej. Rocznik Naukowy, AWF Warszawa – ZWWF AWF, tom XIV, s. 47-61.

Otrębski W., Rutkowska K. (2008).Współpraca z psychologiem sportu w opinii siatkarek drużyn młodzieżowych / Collaboration with sport psychologist as viewed by female volleyball junior teams. Wychowanie Fizyczne i Sport, 52 (1), s. 31-43.

Rutkowska, K. (2008).Psychologa sportu – dzień powszedni i praca „na wyjeździe”. Sport Wyczynowy 1-3, s. 181-183.

Rutkowska, K., Wódka, K. (2008). Sport w aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych. W: M. Piasecki, J. Śliwak (red.). Wybrane zagadnienia z aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Lublin: Norbertinum, s. 79-85.

Rutkowska, K., Wódka, K. (2008).Humanistyczne aspekty sportu w rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Zeszyty Naukowe, tom 5, Lublin: Wydawnictwo Akademickie WSSP, s. 109-114.

Rutkowska, K. (2008). Sportowcy niepełnosprawni w mediach. Kultura Fizyczna, nr 5-6, s. 14-20.

Rutkowska, K. (2008). W biznesie jak w sporcie. Personel Plus – HR, szkolenia, rekrutacja, nr 14, s. 98.

Rutkowska, K. (2008). Ocena poczucia kontroli młodzieży akademickiej uprawiającej sport. W: A. Kaźmierczak, A. Maszorek-Szymala, E. Dębowska (red.). Kultura fizyczna i zdrowotna współczesnego człowieka. Teoretyczne podstawy i praktyczne implikacje. Łódź: Uniwersytet Łódzki, s. 305-312.

Rutkowska, K. (2008). Postawy zdrowotne studentów pedagogiki. W: A. Grabowiec, J. Bogucki, A. Bochniarz (red.). Zdrowa szkoła – zdrowy uczeń. Edukacja wobec współczesnych zagrożeń zdrowia. Lublin: NeuroCentrum, s. 199-208.

Rutkowska, K. (2009).Animacja kultury fizycznej – nowe wyzwanie dla współczesnych kadr trenerskich. Kultura Fizyczna, nr 1-2, s. 12-16.

Rutkowska, K. (2009).Umiejscowienie poczucia kontroli studentów-sportowców wysokiej klasy. W: J. Blecharz, M. Siekańska (red.). Praktyczna psychologia sportu. Wykorzystanie koncepcji psychologicznych w sporcie. Studia i monografie Nr 54. Kraków: AWF, s. 166-177.

Rutkowska, K. (2009).Praktyka trenerska a animacja – nowe wyzwania dla współczesnych szkoleniowców. Lider – Wydanie Specjalne, 12, s. 17-19.

Wódka, K., Rutkowska, K. (2009).Sense of Self-efficiency and Social Competences as Shown by Highly Skilled Competitors – Representatives of Polish Ski Jumping Team. W: J. Kosiewicz, M. Piątkowska, J. Żyśko (red.). Social Sciences Towards Contemporary Sport. Warsaw: Wydawnictwo BK, s. 114-120.

Rutkowska, K. (2010).Sytuacyjne poczucie kontroli a satysfakcja z podejmowanej przez studentów-sportowców działalności. W: J. Tatarczuk (red.). Dobrostan, środowisko i sukces sportowy. Lublin: Wydawnictwo NeuroCentrum, s. 209-217.

Wódka, K., Rutkowska, K. (2010).Poczucie skuteczności a psychospołeczne umiejętności zawodników wysokokwalifikowanych – na przykładzie reprezentacji Polski w skokach narciarskich. W: J. Kosiewicz, P. Bany, M. Piątkowska, J. Żyśko (red.). Nauki społeczne wobec sportu współczesnego. Warszawa: Wydawnictwo BK, s. 254-267.

Rutkowska, K. (2010).Poczucie kontroli w kontekście innych cech osobowości sportsmenek. Sport Wyczynowy, 2, s. 87-94.

Rutkowska, K. (2010). Wartość treningu umiejętności społecznych w szkoleniu dzieci i młodzieży. W: M. Krawczyński (red.). Psychologia sportu dzieci i młodzieży. Wybrane zagadnienia. Gdańsk: Pomorska Federacja Sportu, s. 241-257.

Rutkowska, K. (2010).Media Relations w sporcie, czyli jak od podstaw budować medialny wizerunek klubu? Magazyn Trenera, 2, s. 18-23.

Rutkowska, K. (2010).Akcja „ANIMACJA”. Jak skutecznie wychowywać do sportu i poprzez sport? Magazyn Trenera, 3, s. 43-47.

Rutkowska, K., Godlewski, G. (2010). Wzór i antywzór osobowy pilota wycieczek. Konfrontacja umiejętności społecznych adeptów pilotażu z ich wyobrażeniami na temat charakterystyki zawodowej pilota. Folia Turistica, 23, s. 189-204.

Rutkowska, K. (2011). Sytuacyjne i uogólnione poczucie umiejscowienia kontroli a rodzaje aktywności podejmowane przez sportowców-studentów. Wychowanie Fizyczne i Sport, 55 (1), s. 51-57.

Rutkowska, K. (2011). Współpraca z rodzicami podczas naboru i selekcji na początku kariery sportowej dziecka w klubie. Magazyn Trenera, 9, s. 39-44.

Rutkowska, K. (2011). NLP na drodze do sukcesu sportowego. Magazyn Trenera, 11, 42-47.

Rutkowska, K. (2011). Sportoholizm? Czy aktywność fizyczna uzależnia? Magazyn Trenera, 12, s. 45-47.

Rutkowska, K. (2011). Kwestionariusz PKSPwS do badania poczucia kontroli w sporcie. Przegląd Psychologiczny, 54, 3, s. 289-307.

Rutkowska, K. (2011). Sport i media – związki i zależności. Sport Wyczynowy, 3/539, s. 105-115.

Godlewski, G., Rutkowska, K. (2011). Zarządzanie sytuacją kryzysową w instytucji sportowej. Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 661, Ekonomiczne Problemy Usług, 73, s. 349-358.

Rutkowska, K. (2011). Psychologia sportu – w stronę nauk o kulturze czy nauk humanistycznych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J, vol. XXIV, z.2

Rutkowska, K., Wawer, M. (2012). Wybrane psychologiczne zasoby sportowców-studentów uprawiających futsal. Medycyna Sportowa, 1 (4), vol. 28, 15-26.

Rutkowska, K., Wódka, K. (2012). Trener – animator? Próba adaptacji idei animacji na gruncie sportu. Studia i Monografie, 7, AWF Kraków, 395-409.

Rutkowska, K., Klimczask, J. (2012). The locus of control and the sense of personal competence in young athletes practicing matrial arts. Polish Journal of Sport and Tourism, 19, 4, 271-280.

Rutkowska, K., Wódka, K. (2012). Motywacja w teorii i praktyce. Lider
(wydanie internetowe – lider.szs.pl/index.php?option=com_content &task=view&id=444&Itemid=2 z dnia: 20.09.2012r.), 1, 251, s. 23-31.

Rutkowska, K. Gierczuk, D. (2012). Emotional intelligence and the sense of efficiency of coaching and instructing in wrestling. Polish Journal of Sport and Tourism, vol. 19, nr 1, s. 46-57.

Rutkowska, K. (2012). Training needs of judo practitioners regarding sport psychology. Journal of Combat Sports and Matrial Arts, 2, 3, 97-101.

Rutkowska, K. Gierczuk, D. (2012). Selected cognitive and emotional resources of untrained youth and young wrestlers. Polish Journal of Sport and Tourism, 19, 3, 190-201.

Rutkowska, K. (2012). Kompetencje społeczne – bufor wypalenia zawodowego pielęgniarek. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 18, 4, 322-326.

Rutkowska, K., Gierczuk, D. (2012). Postawa twórcza i odtwórcza a poczucie kontroli i skuteczności młodych zapaśniczek. Wychowanie Fizyczne i Sport, 56, 3, 167-176.

Rutkowska, K. (2012). Aktywna współpraca trenera z zawodnikiem, 23, 12, 24-29.

Rutkowska, K. (2012). Czym skorupka za młodu nasiąknie… Planowanie ścieżki kariery młodego zawodnika. Magazyn Trenera, 10, 24-27.

Rutkowska, K. (2013). Uzależnienie od aktywności fizycznej. W: W. P. Poleszak (red.). Oblicza uzależnień: terapia jako przywracanie wolności. Lublin: Wydawnictwo Naukowe Innovatio Press, 185-193.

Rutkowska, K. (2013). Coaching – wspólna płaszczyzna zarządzania zasobami ludzkimi w sporcie i biznesie. Zeszyty Naukowe Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1, 251-260.

Rutkowska, K., Godlewski, G. (2013). Profil osobowości kandydatów na pilotów wycieczek. Zeszyty Naukowe Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1, 157-170.

Rutkowska, K. Zarządzanie kompetencjami trenerskimi, czyli psychologia nie tylko dla zawodników. Magazyn Trenera, 25, 40-43.

Rutkowska, K. (2013) Trening wyobrażeniowy w sporcie. Magazyn Trenera, 26 (3), 52-56.

Rutkowska, K. (2013). Trener ma (?) głos. Magazyn Trenera, 27 (4), 28-30.

Rutkowska, K., Bergier, J., Witkowski, Z. (2014). Styles of doping stress and locus of control in sporting situations in a group of young female football players, Human Movement, 15 (1), 60-64.

Rutkowska, K., Bartoszczyk, A. (2014). Problematyka stresu w pracy zawodowej fizjoterapeutów, W: E. Rutkowska, W. Otrębski (red.). Aktywizacja osób z niepełnosprawnością. Wybrane problemy psychospołeczne, tom II. Biała Podlaska: AWF Warszawa – WWFiS Biała Podlaska, 51-62.

Rutkowska, K., Wódka, K. (2014). Sport a poczucie szczęścia. W: Z.B.Gaś (red.). Młodzież w poszukiwaniu szczęścia. Dokąd, po co, jak i z kim? Lublin: Wydawnictwo Naukowe Innovatio Press, 183-192.

Rutkowska, K., Wódka, K. (2014). Rola psychologii sportu w obszarze sportu osób z niepełnosprawnością, W: E. Rutkowska, M. Płaszewski (red.). Aktywizacja osób z niepełnosprawnością. Wybrane problemy medyczne i kultury fizycznej, tom I, Biała Podlaska: AWF Warszawa – WWFiS Biała Podlaska, 216-223.

Rutkowska, K. (2014). Trening relaksacyjny czy relaks treningowy, Magazyn Trenera, 31, 50-55.

Rutkowska, K. (2014). Analiza wybranych zagadnień psychologii sportu osób z niepełnosprawnością. Kwartalnik Niepełosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania, I/2014, 111-120.

Rutkowska, K., Rut, A. Wybrane aspekty rytuałów okołostartowych piłkarek (w recenzji)

Rutkowska, K., Rut, A. Zachowania rytualne piłkarek a ich poczucie kontroli (w recenzji)

Rutkowska, K. Kulturowy kontekst relacji człowiek – sport – zdrowie (w recenzji)

Rutkowska, K., Gierczuk, D. – Młodzież wobec sytuacji trudnych – na przykładzie zawodników uprawiających zapasy (w druku)

Rutkowska, K., Zalech, M. (2014). Wybrane zasoby poznawczo-emocjonalne przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego – osobowość typu D a inteligencja emocjonalna. W: Męcina-Bednarek, E. (red.) Pragmatyzm edukacyjny w kontekście zmian, Kielce: Oficyna Wydawnicza Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach, 253-267.

Rutkowska, K., Zalech, M. Postrzegana przez środowisko szkolne satysfakcja z pracy nauczyciela wychowania fizycznego (w druku)

Rutkowska, K., Gierczuk, D. (2014). Locus of control in specyfic sports situations in beginner wrestlers, Ido Movement for Culture – Journal of Matrial Arts Antropology, 14, 3, 33-41.

Rutkowska, K., Zalech, M. (2014). The image of a physical education teacher as seen by school community. LASE Journal of Sport Science, 5, 2, 15-26.

Rutkowska, E., Wawer, M., Rutkowska, K., Kawecki, L. (2015). Physical recreation among young people starting university studies. W: Sawicki, B. (red.), Promotion of healthy lifestyle in European countries, Lublin, 235-253.

Rutkowska, K., Gierczuk, D., Bujak, Z. (2015). Rationale for mental training of elite wrestlers, Archives of Budo Conference Proceedings, 1, 85-91.

Rutkowska, K., Bergier, J. (2015). Psychological gender and emotional intelligence among young female football players, Journal of Human Kinetics, 47, 285-291.

Możliwość komentowania jest wyłączona.