Katarzyna Rutkowska

psycholog sportu, nauczyciel akademicki, doktor nauk humanistycznych

KONFERENCJE:

Rutkowska, K. Kompetencje społeczne w grupie zawodowej pielęgniarek – XII Ogólnopolska Konferencja Aktualności Psychologicznych – Aktualia, sesja studencka. KUL, Lublin, 5.04.2005r.

Rutkowska, K. Animatorzy kultury wobec wyzwań promocji zdrowia. Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Promocja zdrowia w hierarchii wartości. Lublin, 27-29.05.2005r.

Otrębski, W., Rutkowska, K. Kompetencje społeczne instruktorów sportu jako warunek efektywnej współpracy z zawodnikiem – propozycje dla organizatorów szkoleń. XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Kraków.

Rutkowska, K. Inteligencja emocjonalna pielęgniarek. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności. Lublin, 2-4.06.2006r.

Rutkowska, K. Medialny wizerunek sportowców niepełnosprawnych w opinii studentów pedagogiki i fizjoterapii. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Osoby niepełnosprawne a media. Warszawa, 13.10.2006r.

Rutkowska, K. Psychologia sportu – wybrane problemy. Kursokonferencja szkoleniowa trenerów i instruktorów piłki siatkowej. Puławy, 19-20.05.2007r.

Rutkowska, K. Postawy zdrowotne studentów pedagogiki. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zdrowa szkoła – zdrowy uczeń. UMCS Lublin, 6-7.11.2007r.

Rutkowska, K. Ocena poczucia kontroli młodzieży akademickiej uprawiającej sport. II Ogólnopolska Konferencja: Kultura fizyczna i zdrowotna w życiu współczesnego człowieka. Sesja plakatowa. Łódź, 16.11.2007r.

Rutkowska, K. Kształtowanie umiejętności społecznych jako forma spędzania czasu wolnego na zgrupowaniach szkoleniowych. Konferencja Trenerów Szkolenia Olimpijskiego: Pekin 2008. COS Spała, 19-21.11.2007r.

Rutkowska, K. Umiejscowienie poczucia kontroli studentów-sportowców wysokiej klasy. Konferencja: Praktyczna psychologia sportu. AWF Kraków, 14-15.05.2008r.

Rutkowska, K. Poczucie kontroli a inne cechy osobowości zawodniczek akademickiej kadry Polski. Konferencja: Sport kobiet w Polsce – stan i perspektywy. Warszawa Senat RP, 30.09.2008r.

Wódka, K., Rutkowska, K. Sense of Self-Efficiency and Social Competences as Show by Highly Skilled Competitors – Representatives of Polish Ski Jumping Team. The First International Society for the Social Sciences of Sport (ISSSS) Conference. Warszawa, 23-26.10.2009r.

Rutkowska, K. Dla mistrzostwa w sporcie i życiu – o roli psychologii sportu. Konferencja Naukowa: Psychologia sportu. UMCS, Lublin, 24.02.2010r.

Rutkowska, K., Wódka, K. Trener – animator? Próba adaptacji idei animacji na gruncie sportu. II Konferencja Naukowa: Praktyczna psychologia sportu. Psychologiczne aspekty optymalizacji treningu sportowego i zdrowotnego. AWF, Kraków, 14-15.05.2010.

Rutkowska, K. Wychowanie do sportu i poprzez sport, czyli jak animować przyszłych mistrzów. Konferencja szkoleniowa LZS. Warszawa, 4-5.12.2010r.

Rutkowska, K. Coaching w działalności sportowej. Konferencja Naukowa: Psychologia sportu. UMCS, Lublin, 17.03.2011r.

Rutkowska, K. Uzależnienie od aktywności fizycznej. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Oblicza uzależnień”, WSEI, Nałęczów 16-17.05.2011r.

Rutkowska, K. Zarządzanie kompetencjami w pracy trenera. Kursokonferencja dla trenerów, instruktorów i nauczycieli wychowania fizycznego. WZPS Lublin, Puławy19-20.05.2012r.

Rutkowska, K. Wybrane kompetencje społeczne w pracy trenera. Konferencja Trenerów Szkolenia Olimpijskiego – Soczi 2014, Akademia Trenerska, COS Spała, 21-22.05.2012r.

Rutkowska, K. Kompetencje społeczne – bufor wypalenia zawodowego u pielęgniarek. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Pielęgnowanie zdrowia rodziny – perspektywa europejska, WSEI, Lublin, 3.07.2012r.

Rutkowska, K., Bartoszczyk, A. Problematyka stresu w pracy zawodowej fizjoterapeutów. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Aktywizacja osób z niepełnosprawnością, Biała Podlaska, 19-20.09.2013r.

Rutkowska, K., Wódka, K. Rola psychologii sportu w obszarze sportu osób z niepełnosprawnością. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Aktywizacja osób z niepełnosprawnością, Biała Podlaska, 19-20.09.2013r.

Rutkowska, K., Wódka, K. Sport a poczucie szczęścia. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Wyzwania profilaktyki – Człowiek w poszukiwaniu szczęścia: drogi i bezdroża. Lublin, 21-22.05.2013r.

Rutkowska, K., Zalech, M. Wybrane zasoby emocjonalne przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Między trwałością a zmianą w edukacji. Kielce, 10-11.10.2013r.

Rutkowska, K., Gierczuk, D. – Młodzież wobec sytuacji trudnych – na przykładzie zawodników uprawiających zapasy. Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Młodzież na progu dorosłości: szanse, trudności, zagrożenia, Lublin, 20-21.V.2014.

Rutkowska, E., Wawer, M., Rutkowska, K., Kawecki, L. – Środowiskowe uwarunkowania aktywności fizycznej młodzieży rozpoczynającej studia. Konferencja Naukowa – Aktywność fizyczna w zdrowym stylu życia, IMW Lublin, PSW Biała Podlaska, Zaborek – 27-28.V.2014r.

Rutkowska, K., Gierczuk, D., Bujak, Rationale for mental training of elite wrestlers – Health and Matrial Arts in Interdyscyplinary Approach – World Congress, Częstochowa – 17-19.IX.2015r.

Rutkowska, K. Kompetentne zarządzanie kompetencjami społecznymi zawodników i trenerów – warsztat przeprowadzony podczas spotkania trenerów pracujących w Gimnazjalnych OSSM oraz osób zajmujących się dokumentacją MSIT, Polski Związek Piłki Nożnej, Warszawa 15-16.IX.2015r.

Rutkowska, K. Kompetencje społeczne w piłce siatkowej. Kursokonferencja dla nauczycieli i koordynatorów Siatkarskich Ośrodków Szkolnych Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Spała 5-6.X.2015r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.