Katarzyna Rutkowska

psycholog sportu, nauczyciel akademicki, doktor nauk humanistycznych

INNE:

2007 – 2008 – kierownik projektu badań własnych BW III/21 – Poczucie kontroli w grupie sportowców – studentów; opiekun naukowy: Prof. Dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis

2012-2014 – wykonawca w projekcie badań statutowych DS.171 – Wizerunek nauczyciela wychowania fizycznego w samoocenie i świadomości uczniów – diagnoza, różnice, oczekiwania; kierownik: dr Mirosław Zalech

2014-2016 – wykonawca w projekcie badań statutowych DS. 200 – Czynniki warunkujące wynik sportowy wysoko kwalifikowanych zawodniczek i zawodników zapasów; kierownik: dr Dariusz Gierczuk

2015-2017 – wykonawca w projekcie badań statutowych DS.206 – Wizerunek nauczyciela wychowanie fizycznego w środowisku szkolnym i pozaszkolnym w kształtowaniu postaw wobec wychowania fizycznego; kierownik: dr Zbigniew Bujak

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.